Våre Metodeverk og Badges

NÅR RADIKAL FORENKLING OG SPISSEDE INITIATIVER ER NØDVENDIG FOR Å LYKKES

Noen av våre radikalt forenklede metodeverk

Hvordan bruker dere metodeverk i dag og hva må fungere bedre?  KLIKK PÅ BILDET FOR Å SE METODEVERKENE I STØRRE FORMAT

Noen av våre Digital Business Badges

KLIKK PÅ BADGEN FOR Å SE DEN I FULL STØRRELSE - KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

I 2023 og 2024 har vi godkjent nærmere 100 Produkt Management Growth Playbook Specialist Badges til produktsjefer fra en rekke teknologiselskaper