Våre initiativer

når radikal forenkling er nødvendig for å lykkes

3 ferdigheter som gjør at alle får lyst til å være med

Møte og arbeidsgruppe
møte med postit på glassrute
bilde med kvinne i føring

KOMBINER FERDIGHETENE INSPIRERE, ENGASJERE OG AKSELERERE MED INITIATIVENE

Våre initiativer er utviklet som en beste praksis standard fra over 100 prosjekter de siste 10 årene hos blant annet Microsoft, Digitaliseringsdirektoratet, Tine, Amedia, DNV GL, Tietoevry, DIPS, Computas, Telenor Bedrift, Ambita, Atea, FotoWare, Siemens, Devoteam og Stretch.

Kontakt oss for mer informasjon eller et møte

Initiativ 1

The Growth Simulator Project

En radikalt forenklet Go-to-Market Model

Dette initiativet og metodeverket er bygget på McKinsey sin go-to-marked modell og deretter forenklet, forsterket og spisset for marked. Metodeverket gir også stor synergi i et samarbeid med produkt og salg. Kontakt oss for mer informasjon om business casene.

m logo orange
Vekstsimulatoren
m logo grønn
PMP 2024 stegene
Initiativ 2

The PM Growth Playbook

Et radikalt forenklet Product Management veikart for vekst

Dette er et initiativ og metodeverk som hjelper produktsjefene å bygge vekst i samarbeid med marked, salg og konsulent knyttet til hva markedet og kundene faktisk ønsker og trenger hjelp til. Kontakt oss for mer informasjon om business casene.

Initiativ 3

The Value Prop Playbook

En radikalt forenklet Value Prop Design & C2A vekst program

Dette initiativet og metodeverket knytter kundene tett til salg ved at dere hjelper kundene å bygge et verdibudskap de til seg selv som de så bruker internt for å få gjennomslag for dine tjenester og løsninger. Kontakt oss for mer informasjon om business casene.

m logo blå
Value Prop bilde
m logo brun
Trusted Advisor Process1
Initiativ 4

The Trusted Advisor Process

En radikalt forenklet Management Consulting prosess

Dette metodeverket hjelper konsulenter, rådgivere, fagpersoner og teknikere å forsterke rollen som kundens trusted advisor og få innpass i kundens interne møter på en svært kundefokusert og faglig solid måte. Kontakt oss for mer informasjon om business casene.

Initiativ 5

Metodeverk Hackathons

Kjør Hackathons for å forenkle og forsterke deres egne metodeverk

Hvilke metodeverk er viktigst for dere og hva er avgjørende at de skaper av effekter, resultater og endringer?

Value Prop bilde

Tilpass metodeverkene til de som skal bruke dem og ikke omvendt

Hvis dere for eksempel ønsker å bruke vårt radikalt forenklede metodeverk VALUE PROPOSITION PLAYBOOK er det avgjørende å ha avklart hvorfor det skal brukes, hvem som skal bruke det, hva det skal brukes til og hvordan det bør brukes for å få størst effekt.