Inspirere, engasjere og akselerere

Metodeverket

Når radikal forenkling av anerkjente eller egne metodeverk må til for å lykkes

3 ferdigheter gjør at mange får lyst til å være med på

bruk av metodeverk

Inspirere

Møte og arbeidsgruppe

Det å fortelle historier og kommunisere på en måte som skaper tillit, er bygget på fakta og laget i et format som treffer både hjertet og hjernen er ingrediensene i denne modulen.

Engasjere

møte med postit på glassrute

Det å få andre til å proaktivt ville prestere kommer gjennom å involvere, vise tillit, delegere og skape entusiasme ved å sekundere! Dette er en svært givende og lærerik modul.

Akselerere

bilde med kvinne i føring

Det å få til skalering, fremdrift og en fartsøkning oppnås ved radikal forenkling, bedre bruk av teknologi, svært effektive metodeverk og spissede prosjekter.

Inspirere, engasjere og akselerere

Våre metodeverk

VI HAR BYGGET OG RADIKALT FORENKLET NÆRMERE 100 METODEVERK, PROSESSER OG BESTE PRAKSIS DE SISTE 10 ÅRENE

Hackathon på egne metodeverk

Inspirere, engasjere og akselerere

Start ut enkelt og få viktig erfaring

Hvor skal dere?

Bruk radikalt forenklede metodeverk

for å finne ut av hvor, hvordan, hva og hvem