NÅR RADIKAL FORENKLING MÅ TIL FOR Å LYKKES

METODEVERKET

TRIPPELEN MED FIRE KULER BILDE

NÅ KAN DU ENDELIG FORSTERKE DIN KOMPETANSE MED

DIGITAL BUSINESS BADGES

En svært effektiv og forenklet måte å skape vekst på der alle de 4 GTM områdene i McKinsey modellen brukes på en radikalt smart og spisset måte – dette er en engasjerende og effektiv manuell simuleringsmodell for vekstprosjekter!
Dette er vårt flaggskip og store suksess i 2021, 2022 og 2023 tuftet på McKinsey sin modell for hvordan produktsjefer skal ta ansvar for å bygge vekst, kundetilfredshet og fortjeneste i samarbeid med interne og eksterne miljøer og personer der faglig integritet og faglig innsikt er bunnplanken, alt annet bygges på det – så dette passer der fagfolk og teknologer lever av faglig integritet og kompetanse, men dør uten vekst, inntjening, skalering og fornøyde kunder!
Dette er et radikalt forenklet metodeverk for OKR som tar utgangspunkt i OKR sitt sluttresultat og ikke hele metodeverkets omfattende teori, for OKR fungere svært bra, men "OKR ryttere" ødelegger dem med sine teoretiske detaljer og omfattende tilnærming - dere kan bruke OKR så enkelt og så effektivt at dere vil bli overrasket hvor lett det er å bruke, hvis effekten og resultatet er viktig, ikke teorien og utfylling av alle «boksene»! Når mange eller alle bruker OKR vil det også bli mye enklere å dele erfaring på hva som gjør at man lykkes og hva som ikke fungerer
En spisset kunde- og vekststrategi for KAM og hele støtteapparatet rundt deres arbeid med fokus på å være en Trusted Advisor som får kunden til å velge dere og eskalere samarbeidet over tid fordi dere får "en plass ved kundens bord" – dette metodeverket samspiller 100% med Product Management Growth Playbook og gir derfor et potensielt svært spennende samarbeid for vekst og kundeutvikling

BYGG KAPASITET OG ØK EVNEN TIL Å LEVERE

ET STORT TEKNOLOGISELSKAP GODKJENNER SAMMEN MED OSS OVER 50 DIGITAL BUSINESS BADGES I PRODUCT MANAGEMENT GROWTH PLAYBOOK NÅ I JUNI ETTER ET SVÆRT ENGASJERENDE 6 MÅNEDERS PROGRAM

DET STARTET MED ET MØTE I SEATTLE FOR OVER 15 ÅR SIDEN

Microsoft, ManagementMill og Metodeverket

For over 15 år siden ble vi kontaktet av hovedkontoret til Microsoft i Redmond, Seattle, USA og spurt om vi ville være med på et pilotprosjekt som skulle hjelpe Microsoft partnere å lykkes med vekst og kompetanseutvikling. En lang historie kort, vi ble med på pilotprosjektet kjørt i Europa, en fantastisk erfaring som sendte oss rett inn i metodeverkenes verden og nå har vi kjørt mer enn 100 vekst- og utviklingsprosjekter med over 2000 personer involvert. Microsoft kom med sine første Digital Badges for nesten 10 år siden og fra og med 1. juni 2023 leverer ManagementMill gjennom Metodeverket helt nye Digital Business Badges og Digital Business Badge Program bygget på våre radikalt forenklede metodeverk. Vi gleder oss til å samarbeide med deg og dere alle!

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

BYGG EN DIGITAL BUSINESS BADGE STRATEGI

SKAPER ENGASJEMENT OG EIERSKAP BÅDE INTERNT OG EKSTERNT

DIGITAL BADGE STRATEGY & PROGRAM DESIGN logo

VEKST OG FORBEDRING GJENNOM DIGITAL BADGES FOR MEDARBEIEDER, KUNDER OG PARTNERE

Er det noe vi har lært etter 15 år med metodeverk og vekstprosjekter så er det behovet for stadig å skape et sterkere internt og eksternt eierskap til det som skal oppnås. Mange blir overrasket over at noe så enkelt som en Digital Business Badge strategi faktisk kan gripe så mye inn i og styrke forretningsmodellen.

VIL DERE DISKUTERE MÅL OG VEIVALG?

FORENKLET REISEVEI

TRIPPELEN MED FIRE KULER BILDE