metodeverk og badges

NÅR RADIKAL FORENKLING ER NØDVENDIG FOR Å LYKKES

Radikalt forenklede metodeverk

Radikalt forenklede metodeverk er ofte nødvendig for å klare å levere gode resultater. Hvordan bruker dere metodeverk i dag og hva må fungere bedre? KLIKK PÅ BILDENE FOR Å SE METODEVERKENE I STØRRE FORMAT

Digital Business Badges

KLIKK PÅ BADGEN FOR Å SE DEN I FULL STØRRELSE - KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM HVER ENKELT BADGE

I juni 2023 godkjente vi nærmere 70 Produkt Management Growth Playbook Specialist Badges til produktsjefer fra en rekke teknologiselskaper

Hva er viktig for dere?

me2dology™ testes i spissede opplæringsprogram og tas ut i operativt bruk med effektmåling

FLERE METODEVERK BRUKT SAMTIDIG

SKREDDERSYDDE DIGITAL BUSINESS BADGES

Vi har bygget mange veikart, prosesser og konsepter inneholdende flere metodeverk som kan inngå i en og samme Digital Business Badge når det er relevant.