me2dology™ løsningene

når radikal forenkling er nødvendig for å lykkes

Optimaliser og forsterk de 4 fagmiljøene

me2dology løsningene v2

Hva er viktig for dere å oppnå av resultater og effekter i marked, produkt, salg og konsulent? Hva kan gjøres for å både forsterke de 4 fagmiljøene individuelt og sikre synergier på tvers?

me2dology™ løsningene er utviklet som en beste praksis standard fra over 100 prosjekter de siste 10 årene hos blant annet Microsoft, Digitaliseringsdirektoratet, Tine, Amedia, DNV GL, Tietoevry, DIPS, Computas, Telenor Bedrift, Ambita, Atea, FotoWare, Siemens og Stretch.

me2dology™ FOR MARKED

BUSINESS GROWTH SIMULATOR

A radically simplified Go-to-Market Model

Dette metodeverket er bygget på McKinsey sin go-to-marked modell og deretter forenklet, forsterket og spisset for marked. Metodeverket gir også stor synergi i et samarbeid med produkt og salg. Kontakt oss for mer informasjon om business casene.

m logo orange
m logo grønn
me2dology™ FOR PRODUKT

PRODUCT MANAGER PLAYBOOK

A radically simplified PM Growth Program

Dette er et metodeverk som hjelper produktsjefene å bygge vekst i samarbeid med marked, salg og konsulent knyttet til hva markedet og kundene faktisk ønsker og trenger hjelp til. Kontakt oss for mer informasjon om business casene.

me2dology™ FOR SALG & BID

CUSTOMER VALUE PROP PROJECT

A radically simplified Value Prop Design and C2A Model

Dette metodeverket knytter kundene tett til salg gjennom et prosjekt der kundene bygger et verdibudskap de bruker internt for å få gjennomslag for dine tjenester og løsninger. Kontakt oss for mer informasjon om business casene.

m logo blå
m logo brun
me2dology™ FOR KONSULENT

TRUSTED ADVISOR PROCESS

A radically simplified Management Consulting Process

Dette metodeverket hjelper konsulenter, rådgivere og teknikere å forsterke rollen som kundens trusted advisor og få innpass i kundens interne møter. Kontakt oss for mer informasjon om business casene.

me2dology™ hacathons

Vår spissede me2dology™ hacathons hjelper dere å forenkle og forsterke deres egne metodeverk

Hvilke metodeverk er viktigst for dere og hva er avgjørende at de skaper av effekter, resultater og endringer?

Value Prop bilde

Tilpass metodeverkene til de som skal bruke dem og ikke omvendt

Hvis dere for eksempel ønsker å bruke vårt radikalt forenklede metodeverk VALUE PROPOSITION PLAYBOOK er det avgjørende å ha avklart hvorfor det skal brukes, hvem som skal bruke det, hva det skal brukes til og hvordan det bør brukes for å få størst effekt.